سخنی کوتاه

با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی و مدرنیته شدن جامعه امروزی بر تمام جوانب زندگی تاثیر گذاشته

و فضاهای فرسوده و قدیمی شاید برای بیننده و یا مراجعه کننده جذابیت و کششی ایجاد نکند.

لذا برآن شدیم با بکار گیری اصول طراحی مدرن در فضاهای کاربری جدید این جذابیت ایجاد نماییم

محیط داروخانه ها ،مطب ها و آزمایشگاه ها با توجه به اینکه مراجعین حس و حال خوبی ندارند

و اغلب دچار بیماری و ناخوشی هستند ، با یک طراحی دلچسپ و ارگونومی میتوان از حس ناخوشی

مراجعه کنندگان کاست و حس سرخوشی را القاء کرد.

 

طراح و آرشیتکت :دکتر فرشاد زیوری

شماره تماس :09155172446